Concreet: Wat moet je doen als je kind ziek wordt tijdens het schooljaar 2020-2021?

 

Elke ouder:

§  Brengt de klasleerkracht (via mail) op de hoogte als het kind bovenstaande klachten heeft.

§  Bezorgt indien nodig het ziektebriefje (van afwezigheid) van de dokter aan de klasleerkracht.

§  Bezorgt de toestemming van de huisarts indien het kind wel naar school mag komen aan de klasleerkracht (dat mag mail van de huisarts zijn)

§  Houdt de directeur op de hoogte van verdere ontwikkelingen indien nodig.