Concreet: Wat moet je doen als je kind positief test op corona?

 

§  Breng de directeur (liefst via mail) op de hoogte van de positieve test.

§  De geteste leerling gaat 10 dagen in quarantaine.

§  De andere gezinsleden gaan 10 dagen in quarantaine.

§  De directeur brengt CLB op de hoogte.

§  De CLB-arts start het contactonderzoek.

§  De CLB-arts bepaalt vervolgens wie hoog of laag risico is en informeert welke maatregelen moeten worden genomen.

§  De communicatie gaat enkel naar de betrokken mensen/groep.

§  De huisarts zal dit verder met het gezin opvolgen.

§  Bezorg nadien de toestemming van de huisarts indien het kind naar school mag komen aan de klasleerkracht (dat mag mail van de huisarts zijn)

 

De klasleerkracht bezorgt via mail de nodige info omtrent de leerstof.

Boeken kunnen dan afgehaald worden aan de poort door een ander familielid (mits mondmasker + afstandsmaatregelen).