Wat met uitstapjes (bib...) en zwemlessen?

 

In het kleuter –en lager onderwijs mogen uitstappen in principe niet meer doorgaan in code oranje.

Activiteiten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de leerplandoelstellingen of de ontwikkelingsdoelen en waarvoor je in de school geen alternatief hebt, kunnen nog wel doorgaan.
De risicoanalyse moet dan uiteraard wel uitwijzen of en hoe je de activiteit veilig kunt organiseren.

Ook activiteiten waarvan de risicoanalyse uitwijst dat ze veiliger buiten de schoolmuren plaatsvinden dan binnen de schoolmuren, kunnen nog.
Zo zal het bijvoorbeeld veiliger zijn om buiten in het bos rondjes te lopen dan in een misschien niet zo goed verluchte of geventileerde sportzaal.