5 KERNBEGRIPPEN

De beschreven visie van onze school krijgt stilaan vaste vorm.

Deze 5 kernbegrippen zijn een onderdeel van wat wij willen zijn en voorleven voor onze leerlingen.
 
 kernwoordenschool
 
Tot op onze school 
Het Toverteam
 
 
 
 

ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS

Op 24 januari 2019 deden we in onze kleuterschool een infoavond over de "gewijzigde" manier van les geven. 

Er werd aandacht besteed aan de context, het "waarom" en de praktische manier van werken.
Ook onze lagere school is onderweg maar dat tijdspad loopt om verschillende redenen anders.


Een impressie, geschreven door een ouder van een kleutertje van onze school, kan je hier lezen.

Waarvoor hartelijk dank.

cego