2.    Welke leerkracht(en) zullen lesgeven aan mijn kind?

L6 (A en B)    : Juf Mia

L1A               : Juf Katrien
L1B               : Meester Karel