9.    Gaat de proclamatie nog door voor L6/K3?

Neen, op bevel van de burgemeester mogen er geen activiteiten meer doorgaan tot en met eind juni.

De leerlingen van L6 krijgen op maandag 29/06 hun getuigschrift/attest.
Denk eraan dat je dit je leven lang moet bewaren. Verlies het dus niet.

Bij inschrijving in het secundair onderwijs heb je hiervan steeds een kopie nodig die je moet afgeven.