10. Waar-wanneer begint en eindigt de schooldag/hoe haal ik mijn kind op?

 

NOODOPVANG (kleuterblok)

§  Ingang kleuterblok (via de parking Breughelhuis, naast de kerk)
Vanaf 8.30 uur en tot 15.40 uur (dinsdag tot 16.05u - woensdag tot 12.20u).

§  De kinderen van de noodopvang blijven op de kleuterspeelplaats.

§  De ouders van de leerlingen in de noodopvang halen de kinderen op van zodra hun werkshift erop zit.

§  Dit kan doorheen de ganse dag.

 

L1 – L6

§  Op de afgesproken lesdagen ingang grote poort lagere school (via de parking aan de lagere school)

§  Leerlingen L6 worden verwacht tussen 8.30 en 8.45 uur.

§  Leerlingen L1 worden verwacht tussen 8.45 en 9.00 uur.

§  Deze leerlingen gaan onmiddellijk naar hun leslokaal (volgen de pijlen op de speelplaats).

§  Je haalt jouw zoon/dochter onmiddellijk na de les op.

§  We verwachten dat 1 ouder van de leerlingen van L1-L6 klaarstaat.

§  Kinderen kunnen individueel naar huis gaan.

§  De kinderen die naar de BKO gaan, doen dat steeds onder begeleiding van hun klasleerkracht.

Verwittig dan wel steeds op voorhand de klasleerkracht via mail hierover.

 

De kinderen gaan op teken van de leerkracht naar hun ouder.

De ouder (1 ouder per gezin) blijft onder het afdak staan en vertrekt onmiddellijk wanneer de zoon/dochter aankomt.

De ouder komt maximaal tot onder het afdak en verlaat zo snel mogelijk de school.