13. Hoeveel kinderen zullen er in één (klas)lokaal zitten?

Er zullen maximum 14 kinderen in één (klas)lokaal zitten.

In grotere lokalen zoals de refter/sporthal mag dit aantal overschreden worden als de afstand kan gerespecteerd worden.

Er worden daarom ruimtes afgebakend in deze lokalen.