14. Hoe verzorgt de school afspraken rond hygiëne en social distance in de leslokalen?

De banken van de leerlingen staan uit elkaar en de leerlingen krijgen vaste plaatsen.

De contactoppervlakken worden regelmatig gereinigd, tijdens de middagpauze en na elke lesdag.

We zorgen voor voldoende verluchting in de lokalen.

Hierdoor zou het wat frisser kunnen zijn.

We vragen hierdoor om aangepaste kledij te voorzien.
We vragen aan de ouders om zelf speelgoed/computer (dat enkel mag gebruikt worden door de eigenaar zelf) mee te brengen.
Speelgoed/materialen van de school zijn niet beschikbaar omwille van de hygiëne maatregelen.
Bij het betreden van het klaslokaal worden handen gedesinfecteerd.