20. Wat indien een leerling of leraar ziek wordt?

Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet (kleine bibje).

Ouder(s) van de leerling(en) wordt (worden) opgebeld.

Het kind of personeelslid gaat naar huis en laat zich testen bij de huisarts of in een triagecentrum.

Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, opgespoord (contact tracing).

Die contactpersonen volgen de richtlijnen van de behandelende arts.

We vragen om een doktersattest binnen te brengen als je kind opnieuw naar school kan komen waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat het veilig is.