21. Hoe dragen we zorg voor het mentale welzijn van de kinderen die terug naar school mogen?

We zorgen voor voldoende tijd en onthaal van de leerlingen van L1-L6.

We leggen uit wat ‘Corona’ is en waarom we deze maatregelen moeten nemen.

We proberen voldoende tijd te nemen om te luisteren en vragen te beantwoorden. Ouders die bezorgd zijn, kunnen contact opnemen met de school of het CLB.