23.  Zijn externen nog toegelaten op school?

Neen, niet-essentiële derden worden niet meer toegelaten op school.

Essentiële derden zoals logopedisten, stagiaires, ondersteuningsnetwerkers, CLB-medewerkers zijn nog wel toegelaten op school.