25.  Mogen wij ons eigen spel- en werkmateriaal meebrengen?

Ja, liefst.
Want ander materiaal mag er niet gebruikt worden.
Ieder kind speelt/werkt dan ook alleen maar met het eigen materiaal.
Niemand speelt/werkt met het materiaal van een andere leerling.