3. Gaan de turnlessen nog door voor K0 tot L6?

Ja. Maar de lessen zullen zoveel als mogelijk buiten doorgaan.