4. Gaan de uitstappen nog door voor K0 tot L6?

Neen, deze gaan niet meer door.