5. Gaat de proclamatie nog door voor L6 / K3?

·         Neen, op bevel van de burgemeester mogen er geen activiteiten meer doorgaan tot en met eind juni.

·         De leerlingen van L6 krijgen op maandag 29/06 hun getuigschrift/attest.
Denk eraan dat je dit je leven lang moet bewaren. Verlies het dus niet.
Bij inschrijving in het secundair onderwijs heb je hiervan steeds een kopie nodig die je moet afgeven.

·         We voorzien de laatste 2 dagen (maandag 29 en dinsdag 30 juni 2020) van het schooljaar voor de leerlingen van het zesde leerjaar een alternatief programma.

·         De diploma-uitreiking op maandag 29/6 13.30u zal opgenomen worden (en eventueel gestreamed).

·         Voor de leerlingen van de derde kleuterklas is de de diploma-uitreiking op vrijdag 19/6, 13.30u zal opgenomen worden (en eventueel gestreamed).