6. Waar en wanneer begint en eindigt de schooldag?  Hoe haal ik mijn kind op?

KLEUTER (KLEUTERBLOK)

·        Via de parking Breughelhuis, naast de kerk, auto’s voor/naast/aan de kerk parkeren
       Vanaf 8.45 uur en tot 15.40 uur (dinsdag tot 16.05u - woensdag tot 12.20u).

·        Afzetten aan buitendeur van de eigen klas.

       Klas juf Marlies: aan het kleine trapje naast de groene poort om de speelplaats op te lopen.
       Klas juf Sarah: doorgang tussen Velpezicht en de school, aan het trapje en de grote venster van de klas.
       Klas juf Sonja en juf Femke: doorgang tussen Velpezicht en de school, aan het trapje en de grote venster van de klas.

·        Afhalen aan de buitendeur van de klas.

·        Ouders betreden het klaslokaal niet!

 

L4-L6 (BOVENBOUW)

·         Ingang grote poort lagere school via de grote parking aan de lagere school.

·         Ouders zetten op de kiss-and-ride de kinderen af tussen 8.30u en 8.45u (opgelet: gelieve de kinderen voor te bereiden om zo vloeiend mogelijk de school in te lopen).

·         De leerlingen gaan onmiddellijk naar hun leslokaal (volgen de pijlen op de speelplaats).

·         Je haalt jouw zoon/dochter na de les op (ma/do/vr:15.30u, di:15.55u, wo:12.10u).

·         We verwachten dat 1 volwassene per leerling van L4-L6 klaarstaat.

·         Leerlingen L4-L6 kunnen individueel naar huis gaan (wordt aangemoedigd, geef dit wel per mail door aan de titularis).

·         Verwittig dan wel steeds op voorhand de titularis via mail hierover.

 

L1-L3 (ONDERBOUW)

·         Ingang grote poort lagere school via de grote parking aan de lagere school.

·         Ouders zetten op de kiss-and-ride de kinderen af tussen 8.45u en 9.00u (opgelet: gelieve de kinderen voor te bereiden om zo vloeiend mogelijk de school in te lopen).

·         De leerlingen gaan onmiddellijk naar hun leslokaal (volgen de pijlen op de speelplaats).

·         Je haalt jouw zoon/dochter na de les op (ma/do/vr:15.40u, di:16.05u, wo:12.20u).

·         We verwachten dat 1 volwassene per leerling van L1-L3 klaarstaat.

·         Verwittig dan wel steeds op voorhand de titularis via mail hierover.

 

WERKWIJZE AFHALEN LAGERE SCHOOL

·         De volwassene loopt via de grote poort onder het afdak in.

·         De kinderen gaan op teken van de leraar naar de volwassene die hen komt halen.

·         De volwassene die de school betreden hebben nu een mondmasker aan (nu gaat de groep ouders groter worden).

·         De volwassene (1 per gezin) blijft onder het afdak staan en vertrekt onmiddellijk wanneer de zoon/dochter aankomt.

·         De volwassene komt maximaal tot onder het afdak en verlaat zo snel mogelijk de school.

·         De volwassene met de kinderen die hij/zij komt ophalen loopt via het kleine poortje naar buiten.

·         Wanneer de volwassene moet wachten op meerdere kinderen dan houdt die de kinderen, die er al zijn, bij zich.