9. Waar en wanneer zal mijn kind middageten?

  •  De leerlingen zullen lunchen in hun eigen (klas)lokaal.

  • De kinderen brengen een lunchpakket en drinkfles met water van thuis mee.

  • Wanneer er fruit of koek meegegeven worden zouden we willen vragen om dingen mee te geven die de kinderen zelf kunnen open doen of die al van thuis uit open gemaakt/geschild zijn.

  • Het lokaal wordt tijdens de lunchpauze verlucht.


  • De leraar ontsmet.