13. Hoe verzorgt de school afspraken rond hygiëne en social distance in de leslokalen?

  • De banken van de leerlingen staan maximaal uit elkaar en de leerlingen hebben vaste plaatsen.

  • De contactoppervlakken worden regelmatig gereinigd, tijdens de middagpauze en na elke lesdag.

  • We zorgen voor voldoende verluchting in de lokalen.

  • Hierdoor zou het wat frisser kunnen zijn.

  • We vragen hierdoor om aangepaste kledij te voorzien.

  • We vragen aan de ouders om zelf materiaal (indien mogelijk mag er een computer mee komen zodat die enkel door de eigenaar zelf kan gebruikt worden in het zo gedifferentieerd mogelijk werken.

  • Materialen van de school zijn “in principe” niet beschikbaar omwille van de hygiëne maatregelen.

  • De schoolmaterialen van de kleuterklassen worden wel weer ter beschikking gesteld. De leraren zullen het speelgoed regelmatig ontsmetten (meerdere keren per dag).

  • Bij het betreden van het klaslokaal worden handen gewassen of gedesinfecteerd.