20. Wat indien een leerling of leraar ziek wordt?

  • Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet (kleine bibje).

  • Ouder(s) van de leerling(en) worden opgebeld.

  • Het kind of personeelslid gaat naar huis en laat zich testen bij de huisarts of in een triagecentrum.

  • Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, opgespoord (contact tracing).

  • Die contactpersonen volgen de richtlijnen van de behandelende arts.

  • We vragen om een doktersattest binnen te brengen als je kind opnieuw naar school kan komen waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat het veilig is.