23. Zijn externen nog toegelaten op school?

Neen, niet-essentiële derden worden niet toegelaten op school.


Essentiële derden zoals logopedisten, stagiaires, ondersteuningsnetwerkers, CLB-medewerkers zijn nog wel toegelaten op school.


We blijven echter vragende partij voor digitale ontmoetingen (Jitsi Meet).