25. Mogen wij ons eigen spel- en werkmateriaal meebrengen?

KLEUTERS

Neen, liefst niet.
De kleuterklassen mogen hun spel- en werkmateriaal, dat we toch regelmatig ontsmetten, terug ter beschikking stellen.

LAGERE SCHOOL

Ja, liefst wel, zo veel mogelijk.
Ieder kind werkt maximaal met het eigen materiaal.
Niemand werkt met het materiaal van een andere leerling.
Klasmaterialen kunnen bij uitzondering wel gebruikt worden.
Eigen computer mag en zal enkel door de eigenaar zelf gebruikt worden.