27. Kan mijn kind naar een volgend leerjaar?

We hebben gemerkt dat door de tomeloze inzet van de leraren én de ouders, de kinderen zo ver als mogelijk staan in hun leerproces.
De kinderen die inzet hebben getoond zullen dan ook probleemloos naar het volgende leerjaar kunnen.
De eventueel opgelopen hiaten worden dan volgend schooljaar meegenomen en weggewerkt.
Als ouder is het belangrijk om te weten dat niet iedereen even snel en evenveel leert, dat is ook in niet-coronatijden zo.
Gelieve dan ook geen vergelijkingen te maken.