Hoe verlopen de oudercontacten?

 

De oudercontacten verlopen zoveel mogelijk digitaal.

U ontving van meester Yves al een stappenplan om dit zo goed mogelijk te laten verlopen.