Hoeveel dagen mag je kind naar school?  Mag je het thuishouden?

 

Alle kinderen kunnen altijd dagen naar school.

Je mag je kind niet thuishouden van school, tenzij je een medische reden hebt.

Je kind moet in quarantaine bijvoorbeeld, is langdurig ziek en/of behoort tot een risicogroep.

Wie zonder gegronde reden thuis wordt gehouden, wordt geregistreerd met een code voor problematische afwezigheden.

Als je kind tot een risicogroep behoort, vraag je bij je arts of je kind naar school mag.

Als iemand van je gezin tot een risicogroep behoort, mag je kind wél naar school gaan.