Wie draagt verplicht een mondmasker op school?

 

§  Personeel draagt enkel mondmasker als de afstand niet gegarandeerd kan worden met leerlingen van de lagere school, collega’s of volwassenen.

Personeel moet geen mondmasker dragen:

-          Wanneer ze in contact komen met kleuters (kleuteronderwijs), ongeacht de afstand.

-          Tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

§  Ouders dragen steeds een mondmasker bij het brengen en halen van hun kinderen en wanneer ze de school betreden.

§  Gaat een leerling van L5 of L6 o.w.v. een besmetting binnen het gezin in quarantaine, dragen de leerlingen (en uiteraard ook de leerkracht) vanaf dat moment een mondmasker op school gedurende 14 dagen.

Er wordt zeer discreet omgesprongen met persoonlijke gegevens.

De klasleerkracht bezorgt via mail de nodige info omtrent de leerstof.

Boeken kunnen dan afgehaald worden aan de poort door een ander familielid (mits mondmasker + afstandsmaatregelen).