De impact van deze pandemie op onze kinderen.  Hoe pakken we het aan?

 

Uiteraard heeft deze periode een grote impact op elk van ons en ook op onze leerlingen.

We zetten dan ook in op het welbevinden van onze leerlingen en normalisering in het algemeen.

Ook het zorgteam is zeer nauw betrokken.

We geloven echter in onze kinderen en zullen er samen alles aan doen om deze moeilijke periode zo snel mogelijk achter ons te laten.