TOVERPOTLOOD ONLINE BESTELLINGEN

Tot 10/03 kunnen paasvakantieboeken besteld worden.

 Aanmelden vereist: indien logingegevens nog niet gekend mag je die aanvragen op het secretariaat.

Klik hier.

 

 

ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS

Op 24 januari 2019 deden we in onze kleuterschool een infoavond over de "gewijzigde" manier van les geven. 

Er werd aandacht besteed aan de context, het "waarom" en de praktische manier van werken.
Ook onze lagere school is onderweg maar dat tijdspad loopt om verschillende redenen anders.


Een impressie, geschreven door een ouder van een kleutertje van onze school, kan je hier lezen.

Waarvoor hartelijk dank.

cego