Veelgestelde vragen

1. Wat is ZILL?

 

Veelgestelde vragen ivm heropstart vanaf 8 juni 2020

 1. Welke kinderen kunnen vanaf 8 juni 2020 opnieuw naar school?
 2. Welke kinderen kunnen terecht in de voor- en naschoolse opvang?
 3.  Gaan de turnlessen nog door voor K0-L6?
 4.  Gaan de uitstappen nog door voor K0-L6?
 5. Gaat de proclamatie door voor K3/L6?
 6. Waar en wanneer begint en eindigt de schooldag?  Hoe haal ik mijn kind op?
 7. Mogen de leerlingen terug een high five geven bij het betreden van de school.
 8. Mag ik als ouder het schoolterrein nog betreden.
 9. Waar en wanneer zal mijn kind middageten.
 10. Hoe organiseren we de speeltijden?
 11. Waar spelen we als het regent?
 12. Hoeveel kinderen zullen er in één (klas)lokaal zitten.
 13. Hoe verzorgt de school afspraken rond hygiëne en social distance in de leslokalen?
 14. Hoe verzorgt de school afspraken rond hygiëne en social distance in de sanitaire ruimtes?
 15. Hoe verzorgt de school afspraken rond hygiëne en social distance op de speelplaats?
 16. Wanneer moet mijn kind zijn handen wassen?
 17. Moet mijn kind een mondmasker dragen?
 18. Wat met kinderen die allergisch zijn voor ontsmettingsalcohol of voor de aangeboden zeep op onze school?
 19. Moeten de leerkrachten een mondmasker/faceshield dragen.
 20. Wat indien een leerling of leraar ziek wordt?
 21. Hoe dragen we zorg voor het mentale welzijn van de leerlingen?
 22. Hoe verlopen de inschrijvingen voor nieuwe leerlingen?
 23. Zijn externen nog toegelaten op school?
 24. Mag mijn kind nog met de fiets naar school komen?
 25. Mogen wij ons eigen spel- en werkmateriaal meebrengen?
 26. Mogen wij trakteren?
 27. Kan mijn kind naar een volgend leerjaar?
 28. Is er op het einde van het schooljaar een rapport?
 29. Is er op het einde van het schooljaar een oudercontact?
 30. Bedankt

 

 

 

 

Veelgestelde vragen ivm heropstart na quarantaine

 

1.   Welke kinderen kunnen vanaf 18 mei opnieuw naar school? En op welke dagen?

2.   Welke leerkracht(en) zal(zullen) lesgeven aan mijn kind?

3.  Is er nog afstandsonderwijs (thuiswerk of préteaching) voor de leerlingen van L1 + L6?

4.   Wat gebeurt er met de kleuters en leerlingen van L2-L3-L4 en L5 die nog niet naar school kunnen vanaf 18 mei?

5.   Welke kinderen kunnen terecht in de noodopvang?

6.    Krijgt mijn kind les of extra uitleg in de noodopvang?

7.   Gaan de turnlessen nog door voor L1-L6?

8.  Gaan de uitstappen nog door voor L1-L6?

9.   Gaat de proclamatie nog door voor L6/K3?

10. Waar-wanneer begint en eindigt de schooldag/hoe haal ik mijn kind op?

11. Mag ik als ouder het schoolterrein nog betreden?

12. Waar en wanneer zal mijn kind middageten?

13. Hoeveel kinderen zullen er in één (klas)lokaal zitten?

14. Hoe verzorgt de school afspraken rond hygiëne en social distance in de leslokalen?

15. Hoe verzorgt de school afspraken rond hygiëne en social distance in de sanitaire ruimtes?

16. Hoe verzorgt de school afspraken rond hygiëne en social distance op de speelplaats?

17. Wanneer moet mijn kind zijn handen wassen?

18. Moet mijn kind een mondmasker dragen?

19. Moeten de leerkrachten een mondmasker dragen?

20. Wat indien een leerling of leraar ziek wordt?

21. Hoe dragen we zorg voor het mentale welzijn van de kinderen die terug naar school mogen?

22. Hoe verlopen de inschrijvingen?

23. Zijn externen nog toegelaten op school?

24. Mag mijn kind nog met de fiets naar school komen?

25. Mogen wij ons eigen spel- en werkmateriaal meebrengen?